Kiểm tra và đăng ký tên miền
Hãy đăng ký tên miền giá rẻ tại KDIGI ngay hôm nay để bảo vệ thương hiệu của bạn
Tất cả tên miền
Tên miền quốc tế
Tên miền Việt Nam
Tên miền đặc biệt
.vn
770.000đ
.com.vn
670.000đ
.net.vn
670.000đ
.biz.vn
670.000đ
.gov.vn
490.000đ
.org.vn
490.000đ
.edu.vn
490.000đ
.pro.vn
490.000đ
.ac.vn
490.000đ
.gov.vn
490.000đ
.info.vn
490.000đ
.health.vn
490.000đ
.int.vn
490.000đ
.name.vn
82.000đ
.vn có 1 ký tự
40.420.000đ
.vn có 2 ký tự
10.420.000đ
tiếng Việt
42.000đ

Bảng giá tên miền

Tên miền
Phí đăng ký năm đầu
Phí duy trì mỗi năm
Chuyển về
.vn
770.000đ
460.000đ
.com.vn
670.000đ
360.000đ
.net.vn
670.000đ
360.000đ
.biz.vn
670.000đ
360.000đ
.gov.vn
490.000đ
260.000đ
.org.vn
490.000đ
260.000đ
.edu.vn
490.000đ
260.000đ
.pro.vn
490.000đ
260.000đ
.ac.vn
490.000đ
260.000đ
.gov.vn
490.000đ
260.000đ
.info.vn
490.000đ
260.000đ
.health.vn
490.000đ
260.000đ
.int.vn
490.000đ
260.000đ
.name.vn
82.000đ
41.000đ
.vn có 1 ký tự
40.420.000đ
40.110.000đ
.vn có 2 ký tự
10.420.000đ
10.110.000đ
tiếng Việt
42.000đ
42.000đ

Một số câu hỏi thường gặp

Thiết kế website là gì?
Thiết kế website chuẩn seo là gì?
Thiết kế web responsive là gì?
Thiết kế website theo yêu cầu là gì?
Thiết kế website cần những gì?
Thiết kế website bao gồm những gì?
Tại sao cần thiết kế website chuyên nghiệp?
Dịch vụ thiết kế website là gì?