Giải phápcho doanh nghiệp

KDIGI là công ty công nghệ cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và triển khai phần mềm doanh nghiệp, giải pháp all-in-one website, automation nocode/lowcode giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong môi trường số.

Home Thumbnail
100+Sản phẩm
20Dịch vụ
1000+Khách hàng
800+Phản hồi tích cực

Dịch vụ

KDIGI là công ty công nghệ cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Business Solution
Programming Solution
Domain - Hosting - Cloud

Dự án

Project Inhouse

Dự án Inhouse

Dẫn đầu về tư vấn giải pháp chuyển đổi số (Digital Transformation) cho tổ chức, doanh nghiệp. Dẫn đầu về cung cấp giải pháp an ninh bảo mật và điện toán đám mây và dịch vụ dữ liệu.

Dự án Outsource

Dẫn đầu về tư vấn giải pháp chuyển đổi số (Digital Transformation) cho tổ chức, doanh nghiệp. Dẫn đầu về cung cấp giải pháp an ninh bảo mật và điện toán đám mây và dịch vụ dữ liệu.

Project Outsource
Project Consultant

Dự án Consultant

Dẫn đầu về tư vấn giải pháp chuyển đổi số (Digital Transformation) cho tổ chức, doanh nghiệp. Dẫn đầu về cung cấp giải pháp an ninh bảo mật và điện toán đám mây và dịch vụ dữ liệu.

Blog

Cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất

Đối tác & Khách hàng